Nyheter

2023-04-28 Uppdatera kontaktuppgifter

I syfte att underlätta administration samt kunna informera föreningens medlemmar önskar vi där så är möjligt.

Att ni meddelar era båtplatsnummer, namn, adress, e-post samt telefonnummer i formuläret du hittar här.


Marahamn

Marahamn är en stor småbåtshamn med ca 450 platser på fastlandssidan av Fälesösundet i Kalix innerskärgård. Insegling från söder med tät utprickning (rek djup 1,2m) och från öster (rek djup 2,5m)

Hamndjup: 1,5-2m
Gästplatser: Ett antal som gratis disponeras dock max 3 dygn
Hamnvärd: Ordförande Tore Sandström 070-304 82 45.