Historik

Om gamla Marahamn

Här nedan ser man bilder på gamla Marahamn som det såg ut strax innan nuvarande hamn byggdes år 1967. Vid den här tiden fanns ett antal sjöbodar som gick under benämningen ”skogsvalters” sjöboda och ”ragnarvikströms” sjöboda. Hamnen har anor från 1800-talets mitt. På skogs-valters sjöboda som idag står längst fram i den västra änden finns många årtal inristade, några är från slutet av 1800-talet.

I traditionen var Marahamn en plats där bönderna förde sina hästar över sundet till Fälesön för att fritt kunna ströva och beta på dom stora holmarna innan höstens skördearbete stod för dörren.

Hästarna som vistades fritt bildade flockar och förvildades tämligen märkbart. Som ung pojke minns man hur skräckinjagande det var att möta en skenande hop av lösa hästar galopperande emot sig längs den stig man själv befann sig på.

Än idag är rester av dom forna häststigarna synliga ute på Fälesön, Örarna, Lutskärsgrundet och Lägenön. ”Märrhamn” är därav det ursprungliga namnet som genomgått en förändring till nuvarande Marahamn. Traditionen att föra över hästar upphörde i slutet av 1950-talet.

Till hamnen fanns det två kärrvägar, den ena av dom gick från Målsön och den andra från Gyssen.

Rulla till toppen