Information

Vakthållning
Vaktperiod: 2024-05-13 – 2024-10-20 med undantag för midsommarhelgen.
Om hamnen fryser före 20/10-24 kommer vakten ställas in. Berörda vakter kommer i så fall meddelas per telefon.

Rutiner vid vakt: Din vakt påbörjas 21:00 angivet datum enligt aktuell vaktlista och avslutas 05:00 påföljande morgon.

Vaktregler
Vaktens ålder får ej understiga 18 år. Endast tjänstgörande vakter tillåts uppehålla sig i vaktstugan.
Arbetsuppgifter för vakter finns anslaget i vaktstugan.

OBS! På grund av allergier får hundar eller andra pälsdjur ej vistas i vaktstugan.

Vid utebliven vakttjänstgöring debiteras en administrativ avgift på 800 kronor utöver ersättning för inhyrd vakt på 800 kronor exkl moms kronor.

Hamnens vaktansvarig är Stefan Hagalid.
Om du önskar ”leja bort” din vakttjänstgöring kontaktar du Stefan på mobil: 073-817 07-39

Stefan låser upp vaktstugan före 21:00 för att samtidigt kontrollera att vakterna finns på plats.


Årsavgiften 
Avgiften för 2024 skickas i slutet av Mars. Till alla er som anmält e:postadress: faktura skickas till den adressen. Övriga får den hemsänt med post till  uppgiven adress.

Avgiften ska vara betald senast 2024-04-30

Ange namn avi nummer samt båtplatsnummer vid inbetalningen.

För att kunna sända avierna direkt till er via E post , vänligen uppdatera era uppgifter på därför avsedd sida.


Frågor eller önskemål om din båtplats

Gällande ändring eller andra önskemål beträffande båtplats kontakta omgående
Per-Agne Karlsson Mobil: 070-564 84 45 eller till e-post: peragne.karlsson@marahamn.se

 

 

Rulla till toppen